Apotheek An De Witte als jouw huisapotheker

Net zoals je steeds beroep doet op je vertrouwde huisdokter, kan je ook een huisapotheker aanstellen. Iemand die jou kent en je sneller een veel persoonlijker advies kan geven bij al jouw vragen. Lijd je aan een chronisch medisch probleem als diabetes, reuma of gewrichtsklachten, hoge bloeddruk of hoge cholesterol? Of een combinatie van aandoeningen? Of ben je mantelzorger van iemand die aan een van deze kwalen lijdt? Informeer dan bij Apotheek An De Witte om je als huisapotheker bij te staan.

Apotheker An De Witte staat als huisapotheker in voor je medicatienazicht. Je krijgt hiervoor persoonlijke begeleiding.

 • Reken op Apotheek An De Witte als jouw vertrouwenspersoon om alles rond jouw medicatieschema te bespreken.
 • We geven een antwoord op al jouw vragen over je medicatie.
 • We stellen een schema op om je geneesmiddelen correct in te nemen en optimaal te combineren met elkaar of met andere producten als homeopathie, plantaardige middelen, voedingssupplementen, …
 • We volgen de bijwerkingen op en kijken na of de behandeling effectief
 • In samenspraak met de huisarts sturen we jouw medicatieschema bij voor een optimale werking.

De voordelen van de huisapotheker

De huisapotheker centraliseert alles in één overzichtelijk medicatieschema. Hier haal je alleen maar voordeel uit:

 • Je hebt zelf een overzicht zodat je nooit iets over het hoofd ziet of verkeerd inneemt.
 • Je deelt dit medicatieschema makkelijk met alle hulpverleners. Leg het dichtbij voor je mantelzorger, wisselende thuisverplegers, huisarts, dokter van wacht, … Zo weet iedereen perfect hoe het in elkaar zit vanaf de eerste keer dat ze langskomen.
 • Word je gehospitaliseerd? Neem zeker je medicatieschema mee.
 • Je krijgt geen versnipperde informatie. Alles wordt perfect op elkaar afgestemd.
 • Jouw behandeling heeft meer effect en je ervaart minder bijwerkingen.

Bijkomende voorwaarden om op deze dienst beroep te doen

Naast het lijden aan een chronische aandoening, zijn dit de voorwaarden om gratis gebruik te maken van de diensten van de huisapotheker.

 • Je huisapotheker is een openbare apotheek. Bij Apotheek An De Witte voldoe je zeker aan deze voorwaarde.
 • Je verblijft niet in een rust- of verzorgingstehuis of een ander rustoord.
 • Je gebruikte minstens 5 of meer terugbetaalde geneesmiddelen van bij dezelfde apotheek over een periode van 1 jaar, waarvan minstens 1 chronisch geneesmiddel

Twijfel je of je aan de voorwaarden voldoet? Kom dan zeker eens langs. Wij kijken na of je in aanmerking komt voor de terugbetaling van onze begeleiding als huisapotheker.

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan is deze dienst gratis voor jou. De betalingen worden door ons rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

Hoe stel je Apotheek An De Witte aan als jouw huisapotheker

 • Maak een afspraak

  Maak jouw afspraak online of kom langs bij Apotheek An De Witte. Geef daarbij aan dat je ons als huisapotheker wil inschakelen.

 • Jouw dossier

  Apotheek An De Witte stelt met jou een overeenkomst op. Hiermee geef je toestemming om:

  - Jouw dossier bij te houden.
  - Je gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen voor een betere samenwerking met andere zorgverleners.

Hoe verloopt de begeleiding van je huisapotheker

 • De voorbereiding

  Het doel is een totaalbeeld krijgen van alle middelen die je inneemt. Bereid alles zo goed mogelijk voor.

  - Maak een lijst van alle medicijnen, voedingssupplementen, vitamines, homeopathische middelen, ... die je momenteel inneemt.
  - Noteer per middel ook hoe vaak en op welk moment van de dag je ze inneemt.
  - Schrijf ook op welke dosis je van alles inneemt per keer.

  Is het moeilijk om een lijst op te maken? Breng dan alle middelen of verpakkingen van de middelen mee naar je eerste gesprek. Dan stellen we samen dit overzicht op.

 • Gesprek 1

  Tijdens het eerste gesprek overlopen we samen je huidige medicatieschema. We stellen enkele gerichte vragen om te polsen naar jouw verwachtingen over je behandeling en om na te gaan of je op dit moment bepaalde problemen ervaart.

 • Analyse door ons als huisapotheker

  Op basis van het eerste gesprek stellen analyseren we jouw hulpvraag en maken we een voorstel voor een medicatieschema op. Alles met het oog op de beste behandeling voor jouw aandoening, volledig op jouw maat.

 • Gesprek 2

  We overlopen het voorstel samen met jou. We stellen het volledige medicatieschema op met alle soorten medicijnen. Bij elk medicijn noteren we alle informatie omtrent een correct gebruik.

  Je hebt nu een duidelijk overzicht voor jezelf en voor iedereen die je bijstaat.

Heb je vragen? Kom dan zeker langs, we helpen je graag verder!