Zelftest Bloedanalyse

Vandaag de dag wordt er steeds meer en meer aandacht geschonken aan een globale aanpak van de verschillende risicofactoren van hart- en vaatziekten. Bij dit risicobeheer zijn wij als apotheker goed geplaatst om je de services te bieden voor de controle van jouw gezondheid.

In onze apotheek kan je een preventieve bloedanalyse via een zelftest uitvoeren. Na een eenvoudige vingerprik loopt er een test op capillair bloed. Je kent je resultaat al na enkele minuten. Een regelmatige uitvoering van deze zelftest draagt bij tot de verbetering van je gezondheid.

Aan de hand van het resultaat geven wij dan eventueel aangepast advies ivm voeding, gewicht, lichaamsbeweging en eventueel een voedingssupplement. Het resultaat vervangt uiteraard geen doktersconsult maar biedt jou en je huisarts een bijkomende mogelijkheid om samen te werken aan jouw gezondheid.

Wat testen we met de bloedanalyse?

  • Oxidatief profiel (stress, vrije radicalen)
  • Diabetisch profiel (glucose)
  • Lipidenprofiel (totale cholesterol, HDL, LDL, triglyceriden)
  • Hematologisch profiel (hematocriet)