Een waardig levenseinde plannen geeft jou en je naasten gemoedsrust

Een waardig levenseinde plannen geeft jou en je naasten gemoedsrust

Ook al ben je kerngezond. Toch is het belangrijk om nu al te denken aan het einde. Dat schrikt misschien wat af. Maar ooit komt het zover. En dan is een goede voorbereiding goud waard. Zowel voor jezelf als voor iedereen rondom jou. Een waardig levenseinde plannen geeft jou en je naasten gemoedsrust. Exact daarom zet LEIF zich elke dag in om iedereen hier zo goed mogelijk over te informeren. Want slechts enkele papieren maken hierbij een groot verschil. Breng die in orde en iedereen weet wat jij wil doen als je leven op zijn einde loopt. Of gelopen is. Zo geef je jezelf en de anderen de ruimte om emoties voorrang te geven wanneer het nodig is.

Waarvoor staat LEIF?

LEIF staat voor LevensEinde Informatie Forum. Mensen en verenigingen bundelen in dit initiatief hun gemeenschappelijke doel. Iedereen waardig levenseinde schenken waarbij de wil van de patiënt centraal staat. Een zwaar thema, maar toch ontzettend belangrijk voor iedereen. Want veel mensen komen ongewild in een situatie terecht waar ze niet meer uit geraken. En waarin ze zelf geen ruimte meer hebben om keuzes te maken. Dat wens je niemand toe. Zeker ook niet jezelf. Vooral niet als je weet dat er wel degelijk manieren zijn om zoveel mogelijk wensen op papier te zetten. Net daarom ontwikkelde LEIF een heel handige brochure, het LEIFplan. Hierin staan kant-en-klare formulieren van alle mogelijke vormen van wilsbeschikkingen. Met voldoende uitleg om te weten wat je waar moet invullen. Komt er onverwacht een plotse zware tegenslag op je pad? Dan weet iedereen wat jij wil en zullen ze er ook naar handelen.

Hoe kan jij jouw waardig levenseinde plannen?

Er bestaan 5 types wilsverklaringen waarmee je nu onmiddellijk aan de slag kan gaan. We geven alvast een korte samenvatting. Wil je de uitgebreide versie met voorbeelddocumenten? Vraag hier dan naar in de apotheek.

1. De ‘negatieve’ wilsverklaring

Deze wilsverklaring geldt als je je in een blijvende toestand van wilsonbekwaamheid bevindt. Hierin leg je vast dat je in zo’n geval enkel behandelingen of onderzoeken wil ondergaan om je comfort te verhogen. Niet om je leven langer te rekken. Als je wil, kan je zelfs de behandelingen oplijsten die je absoluut niet wil ondergaan. Je geeft ook aan wie jou zal vertegenwoordigen als het zover komt. Die persoon of deze personen zetten hun handtekening op het document en ontvangen een exemplaar. Wil je helemaal zeker zijn dat dit niet verloren gaat? Geef dan ook een kopie aan jouw huisarts. Zo belandt dit in je medisch dossier en kunnen artsen dit onmiddellijk raadplegen. Eens je wilsverklaring op papier staat, is ze onbeperkt geldig. Wil je binnen enkele jaren toch niet iets veranderen? Geen probleem. Dan maak je een nieuwe ‘negatieve’ wilsverklaring op en laat je die ook opnemen in je medisch dossier.

2. De wilsverklaring euthanasie

Deze wilsverklaring euthanasie is bedoeld voor situaties waarbij je in een onomkeerbare coma belandt. Hiermee verklaar je dus met andere woorden dat je in dergelijke toestand niet verder wil leven. Je stelt de verklaring op in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen. Minstens 1 van hen mag geen rechtstreeks materieel belang bij je overlijden hebben. Het gaat dus over iemand die geen erfgenaam van je is. Je kan de wilsverklaring euthanasie gewoon bewaren en aan je getuigen bezorgen. Of je kan dit ook officieel laten registreren in het gemeentehuis. Dan is deze informatie heel vlot toegankelijk voor artsen.

Is dit niet beperkt in de tijd, hoor ik je denken. Vroeger wel. Wilsverklaringen van vóór 2 april 2020 moeten inderdaad nog eens herbevestigd worden. Maar documenten die na die dag opgesteld werden blijven onbeperkt geldig.

3. De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

Ook na het overlijden heerst er vaak onduidelijkheid. Zeker wanneer dit plots gebeurt. Met de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling neem je deze onduidelijkheden weg.

Je kan aangeven op welke begraafplaats je wil begraven worden. Of waar je jouw assen bewaard of uitgestrooid wil zien worden. Vermeld ook of je een uitvaartverzekering hebt. Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk contractnummer. Tot slot geef je aan volgens welk ritueel jouw uitvaart zal georganiseerd worden.

Laat je deze verklaring bij de gemeente registreren, dan wordt de begrafenisondernemer hier automatisch van op de hoogte gebracht. Zo neem je een pak zorgen van je nabestaanden weg.

4. Verklaring voor donatie lichaamsmateriaal

In theorie is elke persoon stilzwijgend donor van organen, weefsels of cellen. Als je tenminste in een toestand bent die niet langer levensvatbaar is. Behalve als je expliciet aangegeven hebt dat je dit niet wil. Hoe bewijs je dit als dit nergens op papier staat? En als je het zelf niet meer kan zeggen? Je kan niet verwachten dat je door emoties overmande nabestaanden op dat moment nog goed zullen weten wat jij wou. Zet dit daarom op papier. Doe dit nu eenmalig en dat blijft dit je leven lang meegaan.

In deze verklaring komen 4 types donaties aan bod:

  • De gekende orgaandonatie voor transplantatie
  • De donatie van ander lichaamsmateriaal voor transplantatie, zoals weefsels of cellen
  • De donatie van lichaamsmateriaal om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen
  • De donatie van lichaamsmateriaal om de kennis van het lichaam of van bepaalde ziektes te verbeteren

Voor elk van deze types geef jij je keuze aan.

Je kan deze verklaring zelf bijhouden. Toch is het nog beter om die via de gemeente of de huisarts te registeren. Dit kan zelfs online via mijngezondheid.be.

5. Lichaamsschenking aan de wetenschap

Dit is een bijzondere wilsverklaring. Hiervoor bestaat geen voorbeeld. Je maakt zelf een handgeschreven testament op en vermeldt daarin de universiteit van jouw keuze. Jouw lichaam gaat in dit geval naar de opleiding geneeskunde. Zo help je mee aan een degelijke opleiding voor toekomstige artsen.

De zorgvolmacht als extra gemoedsrust

Veel mensen vergeten dat het beheer van jouw vermogen plots in de problemen komt als jij dit niet meer kan doen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van facturen, het beheren van de bankrekening, de verkoop van een huis, … Is er geen eensgezindheid over wie dit al dan niet tijdelijk van je overneemt? Dan zit de kans erin dat de rechtbank een bewindvoerder aanduidt. En dat is niet per se iemand die je kent. Dit wil je uiteraard vermijden. In de zorgvolmacht geef je aan wie in dat geval jouw vermogen mag beheren. Bovendien kan je ook aangeven welke zorg je wil krijgen. Of wie jouw patiëntenrechten vertegenwoordigt. Zo maak je al op voorhand goede afspraken en geef je onduidelijkheden of discussies geen kans. De zorgvolmacht wordt meestal opgesteld via de notaris.

Regel nu alles en maak ruimte in je hoofd vrij voor de leuke dingen. Vraag nu je LEIFplan brochure bij Apotheek An De Witte.