Breng vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheker.

In de hectiek van ons dagelijks leven is het belangrijk om ook zorg te dragen voor onze gezondheid en het milieu om ons heen. Een belangrijk aspect hiervan is het juiste beheer van geneesmiddelen, vooral wanneer ze vervallen zijn of niet meer gebruikt worden. De bijsluiters en verpakkingen mogen verwijderd worden en bij het papier en karton gesorteerd worden.

Waarom terugbrengen?

Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen horen niet thuis in de vuilnisbak of het toilet. Bewaar ze niet thuis, omdat ze specifiek zijn voorgeschreven voor bepaalde situaties en mogelijk ongeschikt of gevaarlijk zijn in andere omstandigheden. Sommige geneesmiddelen hebben ook een beperkte houdbaarheid, zelfs als ze niet zijn geopend.

Hoe bij te dragen aan een beter beheer van farmaceutisch afval?

Door je vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terug te brengen naar je apotheker, draag je bij aan een beter beheer van farmaceutisch afval en bescherm je het milieu. Aarzel niet om advies te vragen aan je apotheker over het sorteren en terugbrengen van deze geneesmiddelen.

Wat neemt je apotheker terug?

▫️ Niet gebruikte pillen en capsules in hun blister
▫️ Restjes zalf in tubes
▫️ Sprays in een tube
▫️ Siropen, neus- en oogdruppels, en restanten van vloeibare geneesmiddelen
▫️ Patches die niet gebruikt zijn
▫️ Flesjes met inhoud

Tips voor het juiste gebruik en bewaren van geneesmiddelen:

▫️ Bewaar geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
▫️ Berg ze op een droge, koele en donkere plaats op, in hun originele verpakking met de bijsluiter.
▫️ Controleer of sommige geneesmiddelen in speciale omstandigheden moeten worden bewaard.
▫️ Bewaar geen geneesmiddelen nadat je behandeling is afgerond.
▫️ Houd regelmatig grote schoonmaak in je huisapotheek.
▫️ Controleer altijd de houdbaarheidsdatum van geneesmiddelen die mogen worden bewaard.

Stop nooit verschillende geneesmiddelen in hetzelfde doosje of potje, gooi geen geneesmiddelen in de vuilnisbak of in het toilet, en breng geneesmiddelen die niet zijn gebruikt of waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden altijd naar je apotheker zodat ze kunnen worden vernietigd.